มอบเงินช่วยเหลือแม่ผู้ประสบปัญหา​ทางสังคมในพื้นที่ ต.ท่าโรงช้าง และ ต.ท่าข้าม

3 พฤศจิกายน​ 2563​ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​จังหวัด​สุรา​ษฎร์ธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชมรมแม่ดีเด่น​แห่งชาติ​ประจำ​จังหวัด​สุรา​ษฎร์ธานี​ และเครือข่ายในพื้นที่ อบต.ท่าโรงช้าง กำนัน​ตำบลท่าโรงช้าง ร.พ.ท่าโรงช้าง อพม. และ ทม.ท่าข้าม มอบเงินช่วยเหลือแม่ผู้ประสบปัญหา​ทางสังคมในพื้นที่ ต.ท่าโรงช้าง และ ต.ท่าข้าม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]