มอบเตียงนอนและพัดลมให้กับผู้สูงอายผู้พิการและครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ จำนาน 5 หลัง

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ส.อ.สัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมมอบเตียงนอนสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อมอบให้ผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีครอบครัวฐานะยากจน และประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จำนวน 5 หลัง ในพื้นที่ ตำบลท่าชนะ อ.ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]