รณรงค์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-09.00 น.นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ พูดคุย สร้างการรับรู้และสร้างกระแสให้แก่เด็กและเยาวชน ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 3,286 คน ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโอกาสที่จะเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยขอให้ยืดหลัก “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและเพื่อนร่วมทางตามแนวทางควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับมาตรการคุ้มครองป้องกันเด็กมิให้ซื้อหรือเสพสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเข้าไปในสถานที่เฉพาะเพื่อการจำหน่ายหรือเสพสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]