ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน พม.สุราษฎร์ธานี (One Home) เพื่อเตรียมการต้อนรับผู้บริหาร พม.

 วันที่ 5 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน พม.สุราษฎร์ธานี (One Home) เพื่อเตรียมการต้อนรับผู้บริหาร พม. โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พม.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]