รมว.พม. (นายจุติ ไกรฤกษ์) ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รมว.พม. (นายจุติ ไกรฤกษ์) ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้สูงอายุ สภาเด็กและเยาวชน พร้อมถุงยังชีพ รถเข็น รถโยก เงินสงเคราะห์ฯ และป้ายงบประมาณต่างๆ ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2563


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]