รวมพลังซ่อมบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี “คนสุราษฎร์ไม่ทิ้งบ้านใครไว้ข้างหลัง”

  วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่มอบงบประมาณการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่พี่น้องชุมชนผู้ประสบภัยพิบัติและงบประมาณโครงการบ้านพอเพียง ปี 2565 ในโครงการรวมพลังซ่อมบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี “คนสุราษฎร์ไม่ทิ้งบ้านใครไว้ข้างหลัง” โดยมีนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (One Home )ร่วมลงพื้นที่ให้การต้อนรับในพื้นที่ตำบลกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]