ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินกา ขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 เพราะมอบหมายภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมนางยวน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นางนภสร จินา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]