รัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช 2565

    วันที่ 17 มกราคม 2564 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และกล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ในพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]