รับกล้าไม้จากสถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี

   วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รับกล้าไม้ จำนวน 40 ต้น จากสถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปปลูกในที่อยู่อาศัยของผู้ประสบปัญหาสังคม ในพื้นที่ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]