รับมอบน้ำดื่ม จำนวน ๒๐ แพ็ค จากนายอาณกร ปลื้มสุทธิ์ ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี รองประธานคณะทำงานศูนย์ส่งเสริม ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี (CSR Surat Thani Center)

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รับมอบน้ำดื่ม จำนวน ๒๐ แพ็ค จากนายอาณกร ปลื้มสุทธิ์ ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี รองประธานคณะทำงานศูนย์ส่งเสริม ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี (CSR Surat Thani Center) เพื่อนำไปมอบให้ครอบครัวเปราะบาง และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]