รับมอบสิ่งของบริจาคจากชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานี(YEC)

 วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รับมอบสิ่งของบริจาคเป็นข้าวสาร จำนวน 81 ถุง ปลากระป๋อง จำนวน 5 ลัง นมผงสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 4 ลัง และผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 4 ลัง จากชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานี(YEC) เพื่อส่งต่อน้ำใจให้ครอบครัวเปราะบางที่ได้ผลกระทบจากโควิด-19

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]