รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานบ้านดอน

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานบ้านดอน ประกอบด้วยข้าวสาร จำนวน 22 ถุง น้ำมันประกอบอาหาร 22 ขวด และปลากระป๋อง 9 แพค เพื่อส่งมอบให้แก่ครัวเรือนเปราะบางในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ สำนักงานบ้านดอน เป็นคณะทำงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี (CSR Surat Thani Center) ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]