รายการคุยข่าวเก้าโมง สวท.สุราษฎร์ธานี F.M. 89.75 MHz ร่วมรณรงก์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุกคลในครอบกรัว ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคล ในครอบครัว ภายใต้แนวคิด R-E-S-P-E-C-T = สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม”

วันที่ 23 พฤจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมจัดรายการคุยข่าวเก้าโมง สวท.สุราษฎร์ธานี F.M. 89.75 MHz เพื่อประชาสัมพันธ์ รฌรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
ภายใด้แนวคิด R-E-S-P-E-C-T = สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม ประจำปี 2565 ออกอากาศในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายขวัญชัย สืบสีสุข เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฏร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]