ร่วมการประชุมผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 8/2566 ประจำเดือนตุลาคม 2566

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 8/2566 ประจำเดือนตุลาคม 2566 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม โดยที่ประชุมมีข้อสั่งการดังนี้


1.ให้บูรณาการแผนพัฒนาสังคมให้เป็นแผน พม.หนึ่งเดียว

2.การจัดสรรและการจัดทำงบประมาณของกระทรวง พม. ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

3.การรายงานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในประเทศอิสราเอล


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]