ร่วมจัดระเบียบขอทาน งานประเพณีชักพระ -ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.นที วันแรก นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม และนางสาวจิรารัตน์ ทวดสง เจ้าหน้าระบบงานคอมพิวเตอร์ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงาน พม.สุราษฎร์ธานี (ONE HOME) ตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเครือข่ายอพม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมการจัดระเบียบขอทานงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ไม่พบผู้กระทำการขอทานและผู้แสดงความสามารถ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]