ร่วมจัดระเบียบขอทาน ประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ว่าที่ ร.ต.ดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร และกมลทิพย์ ปลื้มใจ นักวิชาการการเงินและบัญชี ร่วมกับศูนย์คุ้มครองไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงาน พม.จังหวัด (One Home) ตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเครือข่าย อพม.เทศาบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดระเบียบขอทาน ประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566 ณ บริริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]