ร่วมจัดระเบียบขอทาน ประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุชานันท์ ช่วยเกิด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางสาวสุดาวรรณ บูรพัฒน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นางสาวพัณณิตา เพ็งสุวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ว่าที่ ร.ต.ดาวรุ่ง ทูลยอดพันธุ์ นิติกร และนางสาวกมลทิพย์ ปลื้มใจ นักวิชาการเงินและบัญชี ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงาน พม.จังหวัด (One Home) ตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเครือข่าย อพม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดระเบียบขอทาน ประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบผู้กระทำการขอทาน จำนวน 2 ราย เจ้าหน้าที่ได้กล่าวตักเตือนไม่ให้กระทำการขอทานอีก และไม่พบผู้แสดงความสามารถหรือบุคคลเร่ร่อนแต่อย่างใด


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]