ร่วมจัดรายการสถานีคลายทุกข์

วันที่ 5 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม และนางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมจัดรายการสถานีคลายทุกข์ สวท.สุราษฎร์ธานี F.M.89.75 MHz ภารกิจของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวข้อ “กองทุนผู้สูงอายุและงานบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก” โดยมีนางพาณิภัค แก่นแก้ว นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]