ร่วมจัดรายการสถานีคลายทุกข์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมจัดรายการสถานีคลายทุกข์ สวท.สุราษฎร์ธานี F.M.89.75 MHz ภารกิจของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวข้อ “ สร้างสัมพันธภาพครอบครัว สมรสไร้หนี้ ชีวีมีสุข” โดยมีนางพาณิภัค แก่นแก้ว นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]