ร่วมจำหน่ายบัตรนาวากาชาด ในงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาด ประจำปี 2564

13 มีนาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมจำหน่ายบัตรนาวากาชาด ในงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาด ประจำปี 2564 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]