ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสภาผู้สูงอายุอำเภอเคียนซา

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม ร่วมกับทีม One Home จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสภาผู้สูงอายุอำเภอเคียนซา เพื่อหาเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพาและด้อยโอกาส ณ วัดคีรีธรรมาราม (วัดเขาตอก) อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]