ร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว “หญิงวัย 70 ปีถูกบุตรอายุ 50 ปีทำร้ายร่างกาย”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร และนางสาวพัชราภรณ์ เทพบุรี เจ้าหน้าที่ ศปก.จ.สฎ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 กรณีรับแจ้งจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 “หญิงวัย 70 ปีถูกบุตรอายุ 50 ปีทำร้ายร่างกาย” โดยมีนายสำนวน ทองศรี นายอำเภอท่าชนะ เป็นประธานในการประชุม มีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายสุนทร ขวัญแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอท่าชนะ พันตำรวจโทไพรินทร์ รักบำรุง สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรท่าชนะ โรงพยาบาลท่าชนะ สาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ฝ่ายปกครองอำเภอท่าชนะ เทศบาลตำบลท่าชนะ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลท่าชนะ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]