ร่วมปล่อยแถวเพื่อตรวจสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม ร่วมปล่อยแถวเพื่อตรวจสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ณ ลานฝึกหน้าอาคารที่ทำการกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และในเวลา 24.00 น. ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เบื้องต้นไม่พบเยาวชนและผู้ใช้สารเสพติด ใช้บริการ โดยสุ่มตรวจ จำนวน 21 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]