ร่วมรับฟังแผนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรับฟังแผนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ประธานกรรมการบริหารพัฒนาชุมชนและฟื้นฟูเมือง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]