ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองและสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน

วันที่ 11 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองและสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือคุ้มครองและวร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน เพื่อให้เกิดการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพ ณ โรงแรมไดมินด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]