ร่วมลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการยืนยันสิทธิโครงการเราชนะให้แก่กลุ่มเปราะบาง คนพิการและผู้สูงอายุ

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ร่วมกับนายนิมิต วงษ์จินดา ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่ออำนวยความสะดวกในการแสกนหน้ายืนยันสิทธิ โครงการเราชนะให้แก่กลุ่มเปราะบางคนพิการ และผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถยืนยันใช้สิทธิ ได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 6 ราย ทั้งนี้ได้ร่วมวางแผนพิจารณาให้ความช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาทางสังคม ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]