ร่วมลงพื้นที่เพื่อยืนยันสิทธิโครงการเราชนะให้แก่กลุ่มเปราะบางคนพิการ และผู้สูงอายุ อำเภอบ้านนาเดิม และอำเภอพระแสง

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ว่าที่ ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร ลงพื้นที่ ร่วมกับนางนันทภัค คงเศรษฐกุล ผู้จัดการทีม CRM สำนักงานเขตสุราษฎร์ธานี บมจ.ธนาคารกรุงไทย และนายพงศธร คงทอง ปลัดอำเภอบ้านนาเดิม และนายชัยพัทธ์ ช่วยชู ปลัดอำเภอพระแสง เพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันสิทธิโครงการเราชนะให้แก่กลุ่มเปราะบาง คนพิการ และผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถยืนยันสิทธิด้วยตนเองได้ ในเขตอำเภอบ้านนาเดิม จำนวน 6 ราย และในเขตอำเภอพระแสง จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ได้สอบถามพูดคุยให้กำลังใจ แนะนำการดูแลคนพิการที่เหมาะสม และภารกิจของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]