ร่วมเป็นเกียรติและสนับสนุนกำลังพลในพิธีปล่อยแถวตรวจสถานบริการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และหรือสถานที่อื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (กลุ่มนโยบายและวิชาการ) สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่งทูลยอดพันธ์ นิติกร และนางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม ร่วมเป็นเกียรติและสนับสนุนกำลังพลในพิธีปล่อยแถวตรวจสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และหรือสถานที่อื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานสถานบริการในเขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ รวมทั้งการติดป้ายเตือนห้ามพกพาอาวุธ ป้ายจำกัดอายุผู้ใช้บริการ เบื้องต้นพบว่า สถานบริการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]