ร่วมเป็นเกียรติและเสวนาในพิธีเปิดโครงการสายใยรักเพื่อพัฒนาครอบครัวผู้บกพร่องทางสติปัญญา ประจำปี 2566

วันที่ 4 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการสายใยรักเพื่อพัฒนาครอบครัวผู้บกพร่องทางสติปัญญา ประจำปี 2566 (ภาคใต้) และเสวนาเรื่องการจ้างงานที่ยั่งยืน เพื่อประโยชน์แก่ครอบครัวคนพิการทางสติปัญญา ณ แหลมทรายบีชรีสอร์ท ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]