ร่วมเป็นเกียรติในการส่งมอบอุปกรณ์สำหรับคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก) ในพื้นที่ตำบลไชยา

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมด้วยนางสาววาสิณี โพธิ์เพชร เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี เทศบาลตำบลตลาดไชยา ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งมอบอุปกรณ์สำหรับคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก) ให้คนพิการทางการเคลื่อนไหว ในพื้นที่ตำบลไขยา จำนวน 1 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]