ร่วมเป็นเกียรติในการส่งมอบอุปกรณ์สำหรับคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก) และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการในพื้นที่ตำบลบางงอน

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้น่างสำอางค์ โชคชัยวัฒนา ผู้อำนวยการสุราษฎร์ธานีศูนย์บริการคนพิการจังหวัด พร้อมด้วยนางสาววาสิณี โพธิ์เพชร เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลตำบลบางงอน กำนัน ม.3 ตำบลบางงอน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งมอบอุปกรณ์สำหรับคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก) ให้นายพงษ์พรรณ ทิพย์ทอง คนพิการทางการเคลื่อนไหว และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ ในพื้นที่ตำบลบางงอน 2 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]