ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 ณ กองร้อย อส.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีว่าที่ ร.ท.สมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ซึ่งมีผู้ที่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 51 คน เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมผูกข้อมือและกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมโครงการฯ และผู้ปกครอง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจอีกด้วย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]