ร่วมเสวนา หัวข้อ “การบูรณาการดูแลด้วยหัวใจแบบไร้รอยต่อ” โครงการ “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังด้านยาเสพติด”

วันที่ 13 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมเสวนา หัวข้อ”การบูรณาการดูแลด้วยหัวใจแบบไร้รอยต่อ” โครงการ “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังด้านยาเสพติด” จัดขึ้นโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 40 คน ณ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ 4 ค่ายวิภาวดีรังสิต ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]