ลงพื้นที่คัดกรองครัวเรือนเปราะ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวศศิวิไล ศรีวิไล นิติกร ลงพื้นที่ประสานและวางแผนการคัดกรองครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 6,136 ครัวเรือน ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพัฒนากรอำเภอไชยา โดยมี นางสาวรัชนี พวงมาลี ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหัวหน้าชุด ณ พื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]