ลงพื้นที่คัดกรองครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09:30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวนิตธราวรรณ มาศทาย นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวศศิวิไล ศรีวิไล นิติกร ร่วมกับ นายจิตติพงศ์ แก้วมีศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 และนางสาวสนธยา แก้วขำกูล อสม. หมู่ที่ 2 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่คัดกรองครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]