ลงพื้นที่จัดระเบียบขอทาน คนไร้ที่พึ่งและรณรงค์ “การให้ทานถูกวิธีลดวิถีขอทาน”

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร ร่วมสนับสนุนการลงพื้นที่จัดระเบียบขอทาน คนไร้ที่พึ่งและรณรงค์ “การให้ทานถูกวิธีลดวิถีขอทาน” จัดโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงาน One Home ตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี และอพม.เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงปัญหาการขอทาน และให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทำการซอทาน คนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง และรณรงค์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ณ บริเวณตลาดศาลเจ้า ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยพบผู้ทำการแสดงความสามารถมีบัตรแสดงความสามารถ จำนวน 1 ราย และพบผู้เข้าข่ายทำการขอทาน ได้ทำการตักเตือนให้เลิกทำการและจัดทำฐานข้อมูล จำนวน 2 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]