ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเพราะบางรายครัวเรือน(สมุดพกครอบครัว) ในพื้นที่ตำบลบ้านส้อง

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08:00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เคลือวัลย์ นักพัฒนาสังคม นางสาวนิตธราวรรณ มาศทาย นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวศศิวิไล ศรีวิไล นิติกร ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2,8,12,13,15 และเจ้าหน้าที่ อพม. หมู่ที่ 2,6,8,9,10,11,12,13,15 ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเพราะบางรายครัวเรือน(สมุดพกครอบครัว) ในพื้นที่ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 15 ครัวเรือน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]