ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มปอบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) ตำบลนาใต้

วันที่ 1 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มปอบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำและการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ ของรัฐ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]