ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม “เรามีเรา” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เราจะตามไปช่วย

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ปลัดอำเภอพระแสง กำนันตำบลบางสวรรค์ และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาผู้ประสบปัญหาทางสังคม ถูกนำมาให้อาศัยอยู่ที่วัดเขาพระ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง โดยได้ช่วยเหลือนำกลับไปคืนครอบครัวของลูกๆ ในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากกำนันตำบลบ้านเสด็จ ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านเสด็จ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]