ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี เกิดความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ นางสาวอภัสรา ขนานเกา นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ต.ต. ธีรวิทย์ อินทรสุข สว.สส. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางมะเดื่อ นายสมพร คงทน ปลัด อบต.ตะปาน และเจ้าหน้าที่ นายฐานพัฒน์ ทิพย์บรรพต ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.ตะปาน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม) ลงพื้นที่สอบช้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว กรณี ลูกสาวพาสามีใหม่กับเพื่อนมาทำร้ายร่างกายพ่อและไล่พ่อออกจากบ้าน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ 2550 ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]