ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุเพื่อส่งเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2564

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ ส.อ.สัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม และว่าที่ ร.ต.วริทย์ บุญเกษม นักพัฒนาสังคม นายไพศาล พุดแดง พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่เพื่อสอบข้อเท็จจริงและความความช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือ น.ส.สวาท พิมพา อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 217 ม.7 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี และได้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริง และสืบหาญาติ โดยได้ดำเนินการส่งเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรอญาติมารับตัวกลับไปอยู่ที่บ้านต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]