ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวเหมรัตน์ หงส์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ และนายวิชชบูรณ์ เนียมเกตุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสวัสดิการสังคม คณมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ นางสาวอภัสรา ขนานเภา นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ และลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี รับเรื่องราวร้องเรียนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 รายได้ไม่เพียงพอ โดยได้มอบเครื่องเวชภัณฑ์และพิจารณาให้เงินสงเคราะห์ครอบครัว ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จำนวน 2 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]