ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 1 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวเหมรัตน์ หงส์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ และนายวิชชบูรณ์ เนียมเกตุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสวัสดิการสังคม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ นายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา นายธนาภัฏ ดิษกุล รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการจังหวัดไชยา ปลัดอำเภอไขยา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเว ผู้นำชุมชน อพม. ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 1 ราย กรณี ผู้สูงอายุไม่มีรายได้โดยได้มอบถุงยังชีพและพิจารณาให้เงินสงเคราะห์ครอบครัว ในพื้นที่อำเภอไชยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ครอบครัวผู้เสียหายจากคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอไชยา และกรณีตกงาน ไม่มีรายได้ จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี โดยได้มอบถุงยังชีพและพิจารณาให้เงินสงเคราะห์ครอบครัว รวมทั้งสิ้นจำนวน 3 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]