ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกลับภูมิลำเนา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วเทศบาลเมืองนาสาร ลงพื้นที่สองข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีชายป่วยจิตเวช ก่อกวนฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร โดยพบว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวช มีญาติอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี มีความต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดเพชรบุรี คณะเจ้าหน้าที่จึงพาไปซื้อตั๋วรถไฟเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]