ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม ร่วมกับอำเภอพุนพิน นำโดย นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่ข้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพุนพิน ร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องสิทธิการเลี้ยงดูบุตร กรณี รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากมารดาเด็ก มีความประสงค์จะนำบุตรไปอยู่ในความปกครองของตน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]