ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ผู้พิการประเภทที่ 2 ประสงค์กลับภูมิลำเนา

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม และนางสาวเหมรัตน์ หงส์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎธานี ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ชายอายุ 53 ปี เป็นผู้พิการประเภทที่ 2 ทางด้านการได้ยินหรือการสื่อความหมาย มีความประสงค์เดินทางกลับภูมิลำเนา


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]