ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร ร่วมกับคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ในสถานประกอบการพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 บริษัท เพื่อให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องด้านการจ้างงานคนพิการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]