ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีประสบปัญหามีรายได้ไม่เพียงพอแก่การดำรงชีพ

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ เทศบาลเมืองนาสาร ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีประสบปัญหามีรายได้ไม่เพียงพอแก่การดำรงชีพ ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ราย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้พูดคุย ให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูลการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการของภาครัฐ และได้วางแผน พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]