ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี การร้องทุกข์ของแรงงานต่างด้าวทางศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือบุคคลต่างด้าว

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และนายภูวดล มาตภาพ เจ้าหน้าที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี การร้องทุกข์ของแรงงานต่างด้าวทางศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือบุคคลต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎรัธานี ร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ และพนักงานฝ่ายปกครองอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวตามกฎหมาย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]