ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครอบครัวเด็กประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม และนางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครอบครัวเด็กประสบปัญหาทางสังคม เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ให้ความช่วยเหลือมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และนำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]